Trần Thanh Hải

Giám đốc dự án tại HaiAnhLand

Mô tả ngắn Ông Trần Thanh Hải 

Xem thuộc tính của tôi